Werk, Shane

Farm Manager - Purebred Beef Unit Manager
2230 Denison Ave. Kansas State University Manhattan, KS 66506
785-565-1881
sdw6633@ksu.edu